Acord GDPR

NOTĂ DE INFORMARE  – Acord GDPR

 

Subscrisa S.C. PENTRU BEBEI S.R.L., cu sediul în municipiul Sibiu, strada TRAIAN nr. 6,  judetul Sibiu, , având cod unic de înregistrare nr. 34068418, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/95/2015, reprezentată legal de administrator DINESCU DAN THEODOR,  vă aducem la cunoștință următoarele:

 

 • Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

 • Prelucrăm numele și prenumele dumneavoastră, domiciliul și codul numeric personal cuprinse în contractul încheiat cu noi, pentru:

 • executarea contractului încheiat cu dumneavoastră, inclusiv realizarea activităților efectuate de noi în interesul dumneavoastră în virtutea contractului dintre noi;

 • îndeplinirea obligațiilor fiscale legate de plata tarifului de inchiriere;

 • redactarea înscrisurilor în numele dumneavoastră, daca este cazul;

 • înaintarea către instanțe și alte instituții, autorități, organizații și persoane fizice, din România și din alte țări, la solicitarea acestora, justificata si reglementata de prevederile legale in vigoare;

 • îndeplinirea obligațiilor instituite de lege în sarcina societatii noastre;

 • îndeplinirea obligației noastre profesionale de ținere a evidenței contractelor încheiate de societate.

Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor societatii.

 1. Prelucrăm numărul dumneavoastră de telefon și adresa dumneavoastră de e-mail, pentru:

 • comunicarea cu dumneavoastră.

Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor societatii.

 1. Prelucrăm datele cuprinse în solicitările și informările dumneavoastră către noi și datele prepușilor și terților cuprinse în înscrisurile pe care ni le aduceți la cunoștință, pentru:

 • realizarea interesului dumneavoastră legitim de a beneficia de serviciile noastre;

 • realizarea interesului public de realizare a serviciilor si scopului activitatii societatii.

Aceste date vor fi păstrate pe durata executării contractului dintre dumneavoastră și societatea noastra.

 1. Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

 2. Respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional. Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor legale. Confidențialitatea este pentru noi nu doar o obligație profesională, ci și o valoare esențială.

 3. Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesarăscopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale de către societatea noastra. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.

 4. Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor. Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice executarea contractului încheiat între dumneavoastră și societatea noastra. În acest caz societatea noastra este exonerata de răspundere. Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui. Vă vom răspunde neîntârziat.

 

Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP.